KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 21/06/2024

Thứ sáuNgày: 21/06/2024
4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
14296
G.1
22522
G.2
16413
77472
G.3
12845
04835
56642
03806
07785
15529
G.4
0992
5547
1099
0542
G.5
0689
4519
8337
6728
9897
5595
G.6
389
051
276
G.7
11
52
17
61
ChụcĐơn Vị
06
11,3,7,9
22,8,9
35,7
422,5,7
ChụcĐơn Vị
51,2
61
72,6
85,92
92,5,6,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 20/06/2024
Thứ nămNgày: 20/06/2024
14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
81439
G.1
72590
G.2
71945
14138
G.3
06355
06319
77494
79976
21958
83540
G.4
9583
1049
8833
9394
G.5
2519
9266
6072
0151
4902
8572
G.6
683
444
632
G.7
17
04
40
68
ChụcĐơn Vị
02,4
17,92
2 
32,3,8,9
402,4,5,9
ChụcĐơn Vị
51,5,8
66,8
722,6
832
90,42
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/06/2024
Thứ tưNgày: 19/06/2024
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
37567
G.1
66937
G.2
25002
58693
G.3
03671
38466
76277
95589
54561
50911
G.4
5029
1256
4549
4432
G.5
4493
9241
1095
9179
4924
2507
G.6
657
014
523
G.7
55
42
78
89
ChụcĐơn Vị
02,7
11,4
23,4,9
32,7
41,2,9
ChụcĐơn Vị
55,6,7
61,6,7
71,7,8,9
892
932,5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/06/2024
Thứ baNgày: 18/06/2024
15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
74990
G.1
57985
G.2
77484
33052
G.3
81364
58674
12602
83695
31774
54774
G.4
0166
1499
3561
9098
G.5
8561
3686
5040
9249
8868
3006
G.6
726
553
932
G.7
70
10
56
46
ChụcĐơn Vị
02,6
10
26
32
40,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3,6
612,4,6,8
70,43
84,5,6
90,5,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/06/2024
Thứ haiNgày: 17/06/2024
12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
00002
G.1
89539
G.2
65196
14242
G.3
36791
17465
17396
80834
74698
49217
G.4
1790
4909
3532
7588
G.5
8464
6230
8652
5138
0853
7207
G.6
959
746
249
G.7
22
72
17
03
ChụcĐơn Vị
02,3,7,9
172
22
30,2,4,8,9
42,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3,9
64,5
72
88
90,1,62,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 16/06/2024
Chủ nhậtNgày: 16/06/2024
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
17597
G.1
14213
G.2
82057
25910
G.3
34016
95620
66695
91089
19149
96769
G.4
6324
9371
9341
9350
G.5
2516
2437
5066
6839
9669
4629
G.6
254
366
156
G.7
70
32
96
81
ChụcĐơn Vị
0 
10,3,62
20,4,9
32,7,9
41,9
ChụcĐơn Vị
50,4,6,7
662,92
70,1
81,9
95,6,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/06/2024
Thứ bảyNgày: 15/06/2024
8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
40369
G.1
61635
G.2
85885
89164
G.3
82363
05118
15616
00383
01112
13463
G.4
4569
1845
1353
4889
G.5
2173
0478
0898
7159
1769
3106
G.6
121
026
567
G.7
13
77
96
52
ChụcĐơn Vị
06
12,3,6,8
21,6
35
45
ChụcĐơn Vị
52,3,9
632,4,7,93
73,7,8
83,5,9
96,8