Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00786 | Thứ hai, Ngày 24/06/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 11
825
663
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 71
377
661
355
554
Giải nhất
40Tr: 3
Giải nhì
210K: 92
148
851
602
822
619
273
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 113
795
107
599
549
322
921
432
630
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 49
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 504
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 4966

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00785 | Thứ sáu, Ngày 21/06/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
057
188
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 40
550
607
554
264
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 42
512
904
410
068
248
369
Giải nhì
10Tr: 8
Giải ba
100K: 90
858
835
115
459
365
150
855
288
Giải ba
5Tr: 13
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 36
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 391
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3881

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00784 | Thứ tư, Ngày 19/06/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
340
260
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 99
597
845
507
434
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 126
330
387
765
589
366
159
Giải nhì
10Tr: 5
Giải ba
100K: 123
368
768
090
253
847
892
125
537
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 36
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 408
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3884

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00783 | Thứ hai, Ngày 17/06/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 32
687
382
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 56
866
359
553
146
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 78
220
772
240
461
740
506
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 104
122
728
603
050
687
347
302
746
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 32
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 595
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5347

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00782 | Thứ sáu, Ngày 14/06/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 46
870
689
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 47
686
881
543
581
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 79
415
870
959
244
994
412
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 140
219
779
161
503
468
577
577
096
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 39
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 399
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 4029