Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ vé #01215 | Chủ nhật, ngày 23/06/2024
091119293144

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 23/06/2024
Giá trị Jackpot: 19.775.097.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot119.775.097.000đ
Giải nhất2710.000.000đ
Giải nhì1256300.000đ
Giải ba2056230.000đ
Kỳ vé #01214 | Thứ sáu, ngày 21/06/2024
030711161935

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 21/06/2024
Giá trị Jackpot: 18.108.742.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot018.108.742.500đ
Giải nhất2310.000.000đ
Giải nhì1342300.000đ
Giải ba1950230.000đ
Kỳ vé #01213 | Thứ tư, ngày 19/06/2024
081217232627

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 19/06/2024
Giá trị Jackpot: 16.583.396.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot016.583.396.500đ
Giải nhất3510.000.000đ
Giải nhì1197300.000đ
Giải ba1842530.000đ
Kỳ vé #01212 | Chủ nhật, ngày 16/06/2024
031617182537

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 16/06/2024
Giá trị Jackpot: 15.109.366.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot015.109.366.500đ
Giải nhất1310.000.000đ
Giải nhì888300.000đ
Giải ba1580630.000đ
Kỳ vé #01211 | Thứ sáu, ngày 14/06/2024
102425263041

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 14/06/2024
Giá trị Jackpot: 13.410.838.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot013.410.838.000đ
Giải nhất3210.000.000đ
Giải nhì711300.000đ
Giải ba1404930.000đ