Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.11% (12 lượt)
01
   1.39% (15 lượt)
02
   1.11% (12 lượt)
03
   1.02% (11 lượt)
04
   1.30% (14 lượt)
05
   0.83% (9 lượt)
06
   0.93% (10 lượt)
07
   0.93% (10 lượt)
08
   0.74% (8 lượt)
09
   1.02% (11 lượt)
10
   0.83% (9 lượt)
11
   1.57% (17 lượt)
12
   1.11% (12 lượt)
13
   0.56% (6 lượt)
14
   0.83% (9 lượt)
15
   1.39% (15 lượt)
16
   1.20% (13 lượt)
17
   0.56% (6 lượt)
18
   1.02% (11 lượt)
19
   0.93% (10 lượt)
20
   0.74% (8 lượt)
21
   0.65% (7 lượt)
22
   1.67% (18 lượt)
23
   0.93% (10 lượt)
24
   0.56% (6 lượt)
25
   0.65% (7 lượt)
26
   1.11% (12 lượt)
27
   1.11% (12 lượt)
28
   0.74% (8 lượt)
29
   0.83% (9 lượt)
30
   0.46% (5 lượt)
31
   1.02% (11 lượt)
32
   0.93% (10 lượt)
33
   1.02% (11 lượt)
34
   0.83% (9 lượt)
35
   0.93% (10 lượt)
36
   1.11% (12 lượt)
37
   0.83% (9 lượt)
38
   1.11% (12 lượt)
39
   0.83% (9 lượt)
40
   1.02% (11 lượt)
41
   1.02% (11 lượt)
42
   1.02% (11 lượt)
43
   1.02% (11 lượt)
44
   0.46% (5 lượt)
45
   0.83% (9 lượt)
46
   1.48% (16 lượt)
47
   1.39% (15 lượt)
48
   0.93% (10 lượt)
49
   1.20% (13 lượt)
50
   1.30% (14 lượt)
51
   0.65% (7 lượt)
52
   0.74% (8 lượt)
53
   1.02% (11 lượt)
54
   0.65% (7 lượt)
55
   0.83% (9 lượt)
56
   0.93% (10 lượt)
57
   0.93% (10 lượt)
58
   1.30% (14 lượt)
59
   0.83% (9 lượt)
60
   0.74% (8 lượt)
61
   1.11% (12 lượt)
62
   1.02% (11 lượt)
63
   0.65% (7 lượt)
64
   1.11% (12 lượt)
65
   0.93% (10 lượt)
66
   1.20% (13 lượt)
67
   0.74% (8 lượt)
68
   1.11% (12 lượt)
69
   1.39% (15 lượt)
70
   1.20% (13 lượt)
71
   1.20% (13 lượt)
72
   0.83% (9 lượt)
73
   0.74% (8 lượt)
74
   1.57% (17 lượt)
75
   1.11% (12 lượt)
76
   1.20% (13 lượt)
77
   1.02% (11 lượt)
78
   0.74% (8 lượt)
79
   1.02% (11 lượt)
80
   1.20% (13 lượt)
81
   0.74% (8 lượt)
82
   0.83% (9 lượt)
83
   1.11% (12 lượt)
84
   1.48% (16 lượt)
85
   0.74% (8 lượt)
86
   1.11% (12 lượt)
87
   0.74% (8 lượt)
88
   0.46% (5 lượt)
89
   1.39% (15 lượt)
90
   1.11% (12 lượt)
91
   1.02% (11 lượt)
92
   1.30% (14 lượt)
93
   0.74% (8 lượt)
94
   1.20% (13 lượt)
95
   1.94% (21 lượt)
96
   1.39% (15 lượt)
97
   0.65% (7 lượt)
98
   0.93% (10 lượt)
99
   1.30% (14 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 24/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

66( 4 Lần ) Không tăng
71( 4 Lần )Tăng 1
94( 4 Lần )Tăng 2
03( 3 Lần )Tăng 2
77( 3 Lần )Giảm 1
96( 3 Lần )Tăng 3

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 8 Lần )Tăng 1
96 ( 8 Lần )Tăng 3
74 ( 7 Lần ) Không tăng
12 ( 6 Lần )Tăng 2
71 ( 6 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

71 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
94 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      ( 12 ngày )
73      ( 12 ngày )
45      ( 11 ngày )
06      ( 8 ngày )
24      ( 8 ngày )
88      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
9 Lần4
09 Lần1
11 Lần1
117 Lần5
8 Lần1
214 Lần3
11 Lần1
310 Lần3
7 Lần2
413 Lần1
7 Lần0
56 Lần5
11 Lần1
611 Lần1
15 Lần0
711 Lần2
12 Lần2
87 Lần4
17 Lần4
910 Lần3