Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.11% (13 lượt)
01
   1.20% (14 lượt)
02
   1.28% (15 lượt)
03
   1.62% (19 lượt)
04
   1.11% (13 lượt)
05
   0.77% (9 lượt)
06
   0.68% (8 lượt)
07
   1.28% (15 lượt)
08
   1.28% (15 lượt)
09
   1.03% (12 lượt)
10
   1.11% (13 lượt)
11
   0.26% (3 lượt)
12
   1.20% (14 lượt)
13
   1.03% (12 lượt)
14
   1.11% (13 lượt)
15
   1.37% (16 lượt)
16
   1.03% (12 lượt)
17
   0.94% (11 lượt)
18
   1.28% (15 lượt)
19
   0.85% (10 lượt)
20
   0.68% (8 lượt)
21
   0.77% (9 lượt)
22
   1.45% (17 lượt)
23
   1.03% (12 lượt)
24
   0.94% (11 lượt)
25
   0.60% (7 lượt)
26
   0.77% (9 lượt)
27
   0.94% (11 lượt)
28
   1.03% (12 lượt)
29
   0.94% (11 lượt)
30
   0.85% (10 lượt)
31
   1.20% (14 lượt)
32
   0.94% (11 lượt)
33
   0.51% (6 lượt)
34
   1.20% (14 lượt)
35
   0.85% (10 lượt)
36
   1.45% (17 lượt)
37
   0.51% (6 lượt)
38
   0.51% (6 lượt)
39
   1.03% (12 lượt)
40
   1.20% (14 lượt)
41
   1.20% (14 lượt)
42
   1.28% (15 lượt)
43
   1.03% (12 lượt)
44
   1.11% (13 lượt)
45
   0.94% (11 lượt)
46
   0.51% (6 lượt)
47
   1.28% (15 lượt)
48
   1.11% (13 lượt)
49
   1.20% (14 lượt)
50
   1.28% (15 lượt)
51
   1.28% (15 lượt)
52
   1.11% (13 lượt)
53
   0.68% (8 lượt)
54
   0.60% (7 lượt)
55
   1.20% (14 lượt)
56
   0.77% (9 lượt)
57
   1.20% (14 lượt)
58
   0.94% (11 lượt)
59
   0.85% (10 lượt)
60
   0.85% (10 lượt)
61
   0.94% (11 lượt)
62
   1.20% (14 lượt)
63
   0.94% (11 lượt)
64
   1.28% (15 lượt)
65
   1.62% (19 lượt)
66
   1.28% (15 lượt)
67
   0.77% (9 lượt)
68
   1.28% (15 lượt)
69
   0.60% (7 lượt)
70
   1.20% (14 lượt)
71
   1.03% (12 lượt)
72
   1.11% (13 lượt)
73
   0.85% (10 lượt)
74
   1.11% (13 lượt)
75
   1.20% (14 lượt)
76
   1.11% (13 lượt)
77
   1.11% (13 lượt)
78
   1.37% (16 lượt)
79
   1.37% (16 lượt)
80
   0.77% (9 lượt)
81
   0.68% (8 lượt)
82
   0.68% (8 lượt)
83
   0.94% (11 lượt)
84
   0.85% (10 lượt)
85
   0.77% (9 lượt)
86
   0.77% (9 lượt)
87
   0.77% (9 lượt)
88
   0.77% (9 lượt)
89
   0.85% (10 lượt)
90
   1.11% (13 lượt)
91
   0.85% (10 lượt)
92
   0.85% (10 lượt)
93
   0.94% (11 lượt)
94
   0.94% (11 lượt)
95
   1.03% (12 lượt)
96
   0.51% (6 lượt)
97
   1.20% (14 lượt)
98
   1.37% (16 lượt)
99
   0.60% (7 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 24/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

15( 4 Lần ) Không tăng
36( 4 Lần )Tăng 1
64( 4 Lần ) Không tăng
79( 4 Lần )Tăng 2
03( 3 Lần )Tăng 1
05( 3 Lần )Tăng 1
13( 3 Lần ) Không tăng
34( 3 Lần ) Không tăng
54( 3 Lần ) Không tăng
60( 3 Lần )Tăng 1
65( 3 Lần )Tăng 1
71( 3 Lần ) Không tăng
91( 3 Lần ) Không tăng
95( 3 Lần )Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 7 Lần )Tăng 1
28 ( 7 Lần )Giảm 1
30 ( 7 Lần )Tăng 1
71 ( 7 Lần )Giảm 1
04 ( 6 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

05 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
65 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
79 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01      ( 8 ngày )
93      ( 8 ngày )
41      ( 7 ngày )
52      ( 7 ngày )
69      ( 7 ngày )
82      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
16 Lần3
013 Lần3
14 Lần0
113 Lần2
11 Lần3
212 Lần1
15 Lần1
312 Lần3
10 Lần3
419 Lần2
9 Lần1
517 Lần2
17 Lần1
610 Lần2
14 Lần0
710 Lần2
7 Lần1
812 Lần1
13 Lần1
98 Lần2