KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 24/06/2024

Thứ haiNgày: 24/06/2024
20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
50550
G.1
86177
G.2
52034
56446
G.3
52544
11561
60576
32221
80501
30750
G.4
2437
4567
4586
1462
G.5
8833
0695
7341
0326
4379
2475
G.6
429
580
654
G.7
34
12
75
20
ChụcĐơn Vị
01
12
20,1,6,9
33,42,7
41,4,6
ChụcĐơn Vị
502,4
61,2,7
752,6,7,9
80,6
95
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 23/06/2024
Chủ nhậtNgày: 23/06/2024
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
28501
G.1
82333
G.2
70755
12632
G.3
66679
45096
22032
03494
56778
44165
G.4
3608
4908
3979
2964
G.5
0657
1605
8402
0155
6459
6512
G.6
582
872
699
G.7
16
36
43
49
ChụcĐơn Vị
01,2,5,82
12,6
2 
322,3,6
43,9
ChụcĐơn Vị
552,7,9
64,5
72,8,92
82
94,6,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 22/06/2024
Thứ bảyNgày: 22/06/2024
9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
24362
G.1
36143
G.2
80759
88565
G.3
86584
84923
60925
16611
47432
94039
G.4
2964
1915
6706
0171
G.5
7249
1179
3059
9636
8423
4066
G.6
803
059
596
G.7
70
87
10
01
ChụcĐơn Vị
01,3,6
10,1,5
232,5
32,6,9
43,9
ChụcĐơn Vị
593
62,4,5,6
70,1,9
84,7
96
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 21/06/2024
Thứ sáuNgày: 21/06/2024
4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
14296
G.1
22522
G.2
16413
77472
G.3
12845
04835
56642
03806
07785
15529
G.4
0992
5547
1099
0542
G.5
0689
4519
8337
6728
9897
5595
G.6
389
051
276
G.7
11
52
17
61
ChụcĐơn Vị
06
11,3,7,9
22,8,9
35,7
422,5,7
ChụcĐơn Vị
51,2
61
72,6
85,92
92,5,6,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 20/06/2024
Thứ nămNgày: 20/06/2024
14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
81439
G.1
72590
G.2
71945
14138
G.3
06355
06319
77494
79976
21958
83540
G.4
9583
1049
8833
9394
G.5
2519
9266
6072
0151
4902
8572
G.6
683
444
632
G.7
17
04
40
68
ChụcĐơn Vị
02,4
17,92
2 
32,3,8,9
402,4,5,9
ChụcĐơn Vị
51,5,8
66,8
722,6
832
90,42
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/06/2024
Thứ tưNgày: 19/06/2024
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
37567
G.1
66937
G.2
25002
58693
G.3
03671
38466
76277
95589
54561
50911
G.4
5029
1256
4549
4432
G.5
4493
9241
1095
9179
4924
2507
G.6
657
014
523
G.7
55
42
78
89
ChụcĐơn Vị
02,7
11,4
23,4,9
32,7
41,2,9
ChụcĐơn Vị
55,6,7
61,6,7
71,7,8,9
892
932,5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/06/2024
Thứ baNgày: 18/06/2024
15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
74990
G.1
57985
G.2
77484
33052
G.3
81364
58674
12602
83695
31774
54774
G.4
0166
1499
3561
9098
G.5
8561
3686
5040
9249
8868
3006
G.6
726
553
932
G.7
70
10
56
46
ChụcĐơn Vị
02,6
10
26
32
40,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3,6
612,4,6,8
70,43
84,5,6
90,5,8,9